Logo QMS

Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Wydział Komunikacji - Zgierz ul. Długa 49.


REZERWACJE INTERNETOWE WYŁĄCZONE.

KOMUNIKAT z dnia 16.10.2020 r. Starostwo Powiatowe w Zgierzu zamknięte dla interesantów


W związku z nadal rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19, władze Powiatu Zgierskiego podjęły decyzję o zamknięciu Starostwa dla interesantów z dniem 19 października 2020 r. do odwołania, w obydwu lokalizacjach (ul. Sadowa 6a i ul. Długa 49 w Zgierzu), w tym Kasy przy ul. Sadowej 6a.

W sytuacjach wyjątkowych, wymagających osobistego złożenia dokumentów do urzędu, istnieje możliwość przedłożenia ich w okienkach podawczych, zlokalizowanych bezpośrednio przy wejściach do budynków lub pozostawienia w skrzynkach na korespondencję (bez pokwitowania złożenia).
Jednocześnie informujemy, że klienci w okienkach podawczych nie uzyskają żadnej konsultacji urzędniczej.

Rekomendujemy przesyłanie pism:
 • drogą elektroniczną na adresy: kancelaria_dluga@powiat.zgierz.pl, kancelaria_podawcza@powiat.zgierz.pl, starostwo@powiat.zgierz.pl
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (adres: /SPZ/SkrytkaESP),
 • pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Długa 49.


 • Wpłat można dokonywać na rachunki bankowe wskazane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.
  Informujemy o możliwości kontaktu telefonicznego z pracownikami Starostwa.

  Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
   

  Kolejka

  Wybierz kolejkę:

  •  
  •  
  •  
  Wybierając kolejkę „U-Rejestracja Pojazdów” można załatwić następujące sprawy:
  - Rejestracja i przerejestrowanie pojazdu (krajowego, sprowadzonego z zagranicy, czasowa rejestracja).
  Wybierając kolejkę „U-Inne sprawy” można załatwić następujące sprawy:
  - Odbiór/Wymiana dowodów rejestracyjnych.
  - Zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu.
  - Wyrejestrowanie i przywrócenie pojazdu – stałe, czasowe (demontaż, kradzież, wywóz).
  - Wydawanie wtórników/zaświadczeń: Dowodu rej., Karty pojazdu, Nalepki kontrolnej, Tablicy rej.
  - Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (wpisy, skreślenia, dopisywanie zmian technicznych).
  Wybierając kolejkę „U-Prawo Jazdy” można załatwić następujące sprawy:
  - Profile Kierowcy - PKK.
  - Odbiór/Wymiana Praw Jazdy (w tym Międzynarodowych).
  - Zezwolenia na Pojazdy Uprzywilejowane.
  Wybierając kolejkę „U-Odbiór dowodu” można załatwić następujące sprawy:
  - Odbiór dowodu rejestracyjnego.
  Przed kontynuowaniem rezerwacji na telefonie/tablecie prosimy sprawdzić czy zaznaczona została właściwa kolejka.

  Data i czas

  Wybierz datę i godzinę wizyty:

  Regulamin

  Regulamin rezerwacji:

  1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać telefon oraz adres e-mail. Są to dane podawane w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem.
  2. Umówienie wizyty możliwe jest najdalej na 7 dni od dnia, w którym dokonywana jest rezerwacja z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. Należy przybyć do Urzędu co najmniej 5 minut przed planowana wizytą i pobrać bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego.
  4. Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.
  5. W przypadku nie stawienia się o wyznaczonej godzinie wizyta zostanie anulowana, aby załatwić sprawę należy umówić się na kolejny termin wizyty.
  6. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych dokumentów wiąże się z niezałatwieniem sprawy, po skompletowaniu dokumentów należy ponownie ustalić termin wizyty.
  7. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyty.
  8. Administratorem danych osobowych jest Starosta Zgierski. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
   Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
   Więcej informacji znajdziesz na stronie www.powiat.zgierz.pl w zakładce Ochrona danych osobowych - RODO.
  9. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu - dokonana rezerwacja zostanie anulowana.

  Kontynuując akceptuję regulamin rezerwacji.

  Dane klienta

  Podaj informacje dodatkowe: