Logo QMS

Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Wydział Komunikacji - Zgierz ul. Długa 49.

REZERWACJE INTERNETOWE WSTRZYMANE OD DNIA 13.03.2020r.
DOTYCHCZASOWE REZERWACJE ZOSTAŁY ANULOWANE.


KOMUNIKAT
Od 18 marca 2020 r., Starostwo Powiatowe w Zgierzu (mieszczące się w budynkach przy ulicach: Sadowej 6a i Długiej 49) będzie zamknięte dla klientów.
Jedyną dostępną formą kontaktu z urzędem będą: korespondencja pocztowa, elektroniczna i skrzynka ePUAP: (/SPZ/SkrytkaESP) oraz kontakt telefoniczny.
Informujemy także, że z powodu sytuacji od nas niezależnej, Wydział Komunikacji zawiesza do odwołania wszelką obsługę interesantów.

KOMUNIKAT DOT. NABYCIA/ZBYCIA POJAZDU:
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, osoby, które nie dokonają w terminie 30 dniowym rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej albo nie zgłoszą w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju, nie będą podlegać karze pieniężnej, o której mowa w art. 140 mb Prawo o ruchu drogowym, jeśli nie miały możliwości dokonania takiego zgłoszenia, w wyniku ograniczenia pracy Urzędu od dnia 16 marca 2020 r.

Informujemy także, że Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgierzu zostanie uruchomiony natychmiast, kiedy tylko będzie to możliwe. Za utrudnienia przepraszamy.
 

Kolejka

Wybierz kolejkę:

 •  
 •  
 •  
Wybierając kolejkę „U-Rejestracja Pojazdów” można załatwić następujące sprawy:
- Rejestracja i przerejestrowanie pojazdu (krajowego, sprowadzonego z zagranicy, czasowa rejestracja).
Wybierając kolejkę „U-Inne sprawy” można załatwić następujące sprawy:
- Odbiór/Wymiana dowodów rejestracyjnych.
- Zgłoszenie sprzedaży pojazdu.
- Wyrejestrowanie i przywrócenie pojazdu – stałe, czasowe (demontaż, kradzież, wywóz).
- Wydawanie wtórników/zaświadczeń: Dowodu rej., Karty pojazdu, Nalepki kontrolnej, Tablicy rej.
- Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (wpisy, skreślenia, dopisywanie zmian technicznych).
Wybierając kolejkę „U-Prawo Jazdy” można załatwić następujące sprawy:
- Profile Kierowcy - PKK.
- Odbiór/Wymiana Praw Jazdy (w tym Międzynarodowych).
- Zezwolenia na Pojazdy Uprzywilejowane.

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

 1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać telefon oraz adres e-mail. Są to dane podawane w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem.
 2. Umówienie wizyty możliwe jest najdalej na 14 dni od dnia, w którym dokonywana jest rezerwacja z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Należy przybyć do Urzędu co najmniej 5 minut przed planowana wizytą i pobrać bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego.
 4. Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.
 5. W przypadku nie stawienia się o wyznaczonej godzinie wizyta zostanie anulowana, aby załatwić sprawę należy umówić się na kolejny termin wizyty.
 6. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych dokumentów wiąże się z niezałatwieniem sprawy, po skompletowaniu dokumentów należy ponownie ustalić termin wizyty.
 7. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyty.
 8. Administratorem danych osobowych jest Starosta Zgierski. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
  Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
  Więcej informacji znajdziesz na stronie www.powiat.zgierz.pl w zakładce Ochrona danych osobowych - RODO.
 9. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu - dokonana rezerwacja zostanie anulowana.

Kontynuując akceptuję regulamin rezerwacji.

Dane klienta

Podaj informacje dodatkowe: