Logo QMS

Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Obecnie trwają testy.

Ze względu na modernizację serwisu

rezerwacje internetowe są wstrzymane - za utrudnienia przepraszamy.

 • Umówienie wizyty możliwe jest najdalej na 14 dni od dnia, w którym dokonywana jest rezerwacja z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.
 • W przypadku konieczności załatwienia wielu spraw jednocześnie (np. rejestracji kilku pojazdów) termin wizyty należy ustalić telefonicznie pod nr. 42 288 83 45.
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - jest on zobowiązany podać w procesie rezerwacji kolejki dane interesanta, którego będzie dotyczyć obsługa.
 • W przypadku nieprzestrzegania regulaminu dostępnego na kolejnych stronach - dokonana rezerwacja zostanie anulowana.
   

Kolejka

Wybierz kolejkę:

 •  
 •  
 •  
Wybierając kolejkę „U-Rejestracja Pojazdów” można załatwić następujące sprawy:
- Rejestracja i przerejestrowanie pojazdu (krajowego, sprowadzonego z zagranicy, czasowa rejestracja).
Wybierając kolejkę „U-Inne sprawy” można załatwić następujące sprawy:
- Wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych.
- Zgłoszenie sprzedaży pojazdu.
- Odbiór dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję.
- Wyrejestrowanie i przywrócenie pojazdu – stałe, czasowe (demontaż, kradzież, wywóz).
- Wymiana dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na wpis badania technicznego.
- Wydawanie wtórników/zaświadczeń: Dowodu rej., Karty pojazdu, Nalepki kontrolnej, Tablicy rej.
- Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (wpisy, skreślenia, dopisywanie zmian technicznych).
Wybierając kolejkę „U-Prawo Jazdy” można załatwić następujące sprawy:
- Profile Kierowcy - PKK.
- Odbiór Praw Jazdy.
- Wymiana Prawa Jazdy, Międzynarodowego Prawa Jazdy.
- Zezwolenia na Pojazdy Uprzywilejowane.

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

 1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać imię, nazwisko, telefon oraz adres email. Są to dane podawane w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem.
 2. Umówienie wizyty możliwe jest najdalej na 14 dni od dnia, w którym dokonywana jest rezerwacja z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Należy przybyć do Urzędu co najmniej 5 minut przed planowana wizytą i pobrać bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego.
 4. Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.
 5. W przypadku konieczności załatwienia wielu spraw jednocześnie (dotyczy głównie rejestracji kilku pojazdów) termin wizyty należy ustalić telefonicznie pod nr. 42 288 83 45.
 6. W przypadku nie stawienia się o wyznaczonej godzinie wizyta zostanie anulowana, aby załatwić sprawę należy umówić się na kolejny termin wizyty.
 7. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych dokumentów wiąże się z niezałatwieniem sprawy, po skompletowaniu dokumentów należy ponownie ustalić termin wizyty.
 8. W przypadku działania przez pełnomocnika - jest on zobowiązany podać w procesie rezerwacji kolejki dane interesanta, którego będzie dotyczyć obsługa.
 9. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyty.
 10. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu - dokonana rezerwacja zostanie anulowana.

Kontynuując akceptuję regulamin rezerwacji.

Dane klienta

Podaj informacje dodatkowe: