Kolejka

Wybierz kolejkę:

  kol1 kol2 kol3
Wybierając kolejkę „U-Rejestracja Pojazdów” można załatwić następujące sprawy:
1. Rejestracja i przerejestrowanie pojazdu (krajowego, sprowadzonego z zagranicy, czasowa rejestracja).

Wybierając kolejkę „U-Inne sprawy” można załatwić następujące sprawy:
1. Wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych.

2. Zgłoszenie sprzedaży pojazdu.

3. Odbiór dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję.

4. Wyrejestrowanie i przywrócenie pojazdu – stałe, czasowe (demontaż, kradzież, wywóz).

5. Wymiana dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na wpis badania technicznego.

6. Wydanie zaświadczeń z powodu zagubienia:Dowodu rejestracyjnego, Karty pojazdu.

7. Wtórniki: Dowodu rejestracyjnego, Karty pojazdu, Nalepki kontrolnej, Tablicy rejestracyjnej.

8. Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (wpisy, skreślenia, dopisywanie zmian technicznych).

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

 1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać imię, nazwisko, telefon oraz adres email. Są to dane podawane w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem.
 2. Umówienie wizyty możliwe jest najdalej na 14 dni od dnia, w którym dokonywana jest rezerwacja z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Należy przybyć do Urzędu co najmniej 5 minut przed planowana wizytą i pobrać bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego.
 4. Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.
 5. W przypadku konieczności załatwienia wielu spraw jednocześnie (dotyczy głównie rejestracji kilku pojazdów) termin wizyty należy ustalić telefonicznie pod nr. 42 288 83 45.
 6. W przypadku nie stawienia się o wyznaczonej godzinie wizyta zostanie anulowana, aby załatwić sprawę należy umówić się na kolejny termin wizyty.
 7. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych dokumentów wiąże się z niezałatwieniem sprawy, po skompletowaniu dokumentów należy ponownie ustalić termin wizyty.
 8. W przypadku działania przez pełnomocnika - jest on zobowiązany podać w procesie rezerwacji kolejki dane interesanta, którego będzie dotyczyć obsługa.
 9. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyty.
 10. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu - dokonana rezerwacja zostanie anulowana.

Kontynuując akceptuję regulamin rezerwacji.

Dane dodatkowe

Podaj informacje dodatkowe:

Imię:
Nazwisko:
Nr telefonu:
Email: