Logo QMS

Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Wydział Komunikacji - Zgierz ul. Długa 49.


REZERWACJE INTERNETOWE ZOSTAŁY PONOWNIE URUCHOMIONE.
Od dnia 19.06.2020r. można ponownie dokonywać rezerwacji biletów.


 • Umówienie wizyty możliwe jest najdalej na 7 dni od dnia, w którym dokonywana jest rezerwacja z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.

 • Do urzędu należy zgłosić się 5 minut przed umówioną wizytą. Osoby, które przyjdą wcześniej będą musiały czekać na zewnątrz budynku.

 •  

  Kolejka

  Wybierz kolejkę:

  •  
  •  
  •  
  Wybierając kolejkę „U-Rejestracja Pojazdów” można załatwić następujące sprawy:
  - Rejestracja i przerejestrowanie pojazdu (krajowego, sprowadzonego z zagranicy, czasowa rejestracja).
  Wybierając kolejkę „U-Inne sprawy” można załatwić następujące sprawy:
  - Odbiór/Wymiana dowodów rejestracyjnych.
  - Zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu.
  - Wyrejestrowanie i przywrócenie pojazdu – stałe, czasowe (demontaż, kradzież, wywóz).
  - Wydawanie wtórników/zaświadczeń: Dowodu rej., Karty pojazdu, Nalepki kontrolnej, Tablicy rej.
  - Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (wpisy, skreślenia, dopisywanie zmian technicznych).
  Wybierając kolejkę „U-Prawo Jazdy” można załatwić następujące sprawy:
  - Profile Kierowcy - PKK.
  - Odbiór/Wymiana Praw Jazdy (w tym Międzynarodowych).
  - Zezwolenia na Pojazdy Uprzywilejowane.
  Wybierając kolejkę „U-Odbiór dowodu” można załatwić następujące sprawy:
  - Odbiór dowodu rejestracyjnego.

  Data i czas

  Wybierz datę i godzinę wizyty:

  Regulamin

  Regulamin rezerwacji:

  1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać telefon oraz adres e-mail. Są to dane podawane w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem.
  2. Umówienie wizyty możliwe jest najdalej na 7 dni od dnia, w którym dokonywana jest rezerwacja z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. Należy przybyć do Urzędu co najmniej 5 minut przed planowana wizytą i pobrać bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego.
  4. Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.
  5. W przypadku nie stawienia się o wyznaczonej godzinie wizyta zostanie anulowana, aby załatwić sprawę należy umówić się na kolejny termin wizyty.
  6. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych dokumentów wiąże się z niezałatwieniem sprawy, po skompletowaniu dokumentów należy ponownie ustalić termin wizyty.
  7. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyty.
  8. Administratorem danych osobowych jest Starosta Zgierski. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
   Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
   Więcej informacji znajdziesz na stronie www.powiat.zgierz.pl w zakładce Ochrona danych osobowych - RODO.
  9. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu - dokonana rezerwacja zostanie anulowana.

  Kontynuując akceptuję regulamin rezerwacji.

  Dane klienta

  Podaj informacje dodatkowe: